1.jpg2.jpg3.jpgabu-garcia.jpgfiskeby.jpgsponsor.jpgsportfiskarna.jpg

Fiskevård

Med fiskevård menas åtgärder som syftar till att stärka bestånd en av vissa fiskarter, ofta för att kunna erbjuda ett bättre fiske. Åtgärder kan vara allt från fiskutsättningar och byggande av laxtrappor till fångstbegränsningar och bildande av fiskevårdsområde. Utsättningar av lax och havsöring har i Strömmen skett sedan 1988. Under de senaste åren har ungefär 16000 smolt, fördelat på ca en tredjedel lax och två tredjedelar havsöring, satts ut i Strömmen. Lax/ havsöring har företrädesvis tagits av Gullspångsstam. Målsättningen är genomförd genom  att sätta minst 16000 smolt år. Utsättningarna har resulterat i goda återfångster och höga vikter.

Under 2013 har sportfiskarna rapporterat in en fångst av 163 st Laxfiskar och 478 st Gösar med en sammanlagd vikt av 1399 kg.

Utöver detta har uppskattningsvis 100 till 150 laxfiskar med en sammanlagd vikt på 0,5 ton återutsatts per år. Totalt inrapporterades 1399 kg fisk varav 33% vägde över 5 kg. Den största laxen och havsöringen som rapporterades under 2013 vägde 3,5 kg respektive 9,4 kg.

Förutsättningar för sportfiske efter havsöring i dessa viktklasser kan endast återfinnas på enstaka andra platser i världen. Dessutom bedrivs ett omfattande arbete med de naturligt havsöringsförande åarna i Bråviken med mycket gott resultat.

Fiskevårdsområden i Norrköpings kommun

Cityfiske/Motala Ström
Sportfisket i Norrköping är unikt.
Här kan man fiska storvuxen havsöring och lax mitt i city.
Ingår i Norrköpingskortet.

Arkösunds skärgård
Fiske med handredskap. Här finns bland annat abborre, gädda, sik och strömming.

Bråviken
Fiske med handredskap av bland annat abborre, gädda, gös och regnbåge.

Glans fiskevårdsområdesförening
Metspö , kastspö eller pimpel i Glan.

Glotternsjöarnas fiskevårdsområde
Fiska i Nedre Glottern, Övre Glottern, stora och lilla Gransjön, Råsjön, Övre och Nedre Herrgölen, samt ett flertal mindre vatten.

Kolmårdsfiske
Mete, fluga och kast i Ärlösen och Stuggölen.

Magnehultsån
Sportfiske av regnbåge och laxöring.

Rodga fiskevårdsförening
Sportfiske i Vekmangeln, övre och nedre, Norrsjön, Bugsjön, Braxengölen, Skärgölen, Skomakaren och Skybyggegölen.

Simonstorps fiskevårdsförening
Sportfiske i Svängbågen, Fläten, Myckelmossasjön, Bolen, Aborregölen, Stora Kosjön, Lilla Kosjön, Ämten, Skärgölen m. fl.

Skärblacka Sportfiskeklubb - Mellanströmmen
Enbart flugfiske på strömsträckan. Fluga, spinn och mete runt sjön från fem bryggor.

Slätbaken
Fritt havsfiske av bland annat abborre, braxen, strömming och lax. Fördel med tillgång till båt.

Svärtinge/Ristsjöarna
Sportfiske i bland annat Jusjön, Sarven och Lomgölen.

© Cityfiske i Norrköping         |          Webbdesign Wera Media