Fiskevård

Med fiskevård menas åtgärder som syftar till att stärka bestånd en av vissa fiskarter, ofta för att kunna erbjuda ett bättre fiske. Åtgärder kan vara allt från fiskutsättningar och byggande av laxtrappor till fångstbegränsningar och bildande av fiskevårdsområde. Utsättningar av lax och havsöring har i Strömmen skett sedan 1988. Under de senaste åren har ungefär 16000 smolt, fördelat på ca en tredjedel lax och två tredjedelar havsöring, satts ut i Strömmen. Lax/ havsöring har företrädesvis tagits av Gullspångsstam. Målsättningen är genomförd genom att sätta minst 16000 smolt år. Utsättningarna har resulterat i goda återfångster och höga vikter.

Under 2013 har sportfiskarna rapporterat in en fångst av 163 st Laxfiskar och 478 st Gösar med en sammanlagd vikt av 1399 kg.

Utöver detta har uppskattningsvis 100 till 150 laxfiskar med en sammanlagd vikt på 0,5 ton återutsatts per år. Totalt inrapporterades 1399 kg fisk varav 33% vägde över 5 kg. Den största laxen och havsöringen som rapporterades under 2013 vägde 3,5 kg respektive 9,4 kg.

Förutsättningar för sportfiske efter havsöring i dessa viktklasser kan endast återfinnas på enstaka andra platser i världen. Dessutom bedrivs ett omfattande arbete med de naturligt havsöringsförande åarna i Bråviken med mycket gott resultat.

Fiskevårdsområden i Norrköpings kommun

Cityfiske/Motala Ström
Sportfisket i Norrköping är unikt.
Här kan man fiska storvuxen havsöring och lax mitt i city.
Ingår i Norrköpingskortet.

Arkösunds skärgård
Fiske med handredskap. Här finns bland annat abborre, gädda, sik och strömming.

 

© Cityfiske i Norrköping         |          Webbdesign Wera Media