Cityfiske i Norrköping

Avgiftsbelagt fiske inom följande områden.

Område A
Från Fiskebydammen över Himmelstalund, Åbackarna och fram till Färgargården.

Område B
Strax nedströms Järnbron och fram till Hamnbron.

Område C
Från i höjd med Ljura Bäcks mynning och Lindökanalen samt gamla inloppet ut till Högholmen.

Tillsyn

Hela området bevakas av fisketillsynsmän. I anslutning till sportfiskecentret vid Refvens grund finns det fiskevärdar som informerar om fisket och svarar för viss service.
Särskilda regler för sträcka B.

Fiskekort berättigar till fiske med högst två spön per fiskare på sträcka C och ett spö per fiskare på sträcka A och B.

Särskilda regler för sträcka B

 • Fiskeförbud råder från och med 1/11  till premiären kl. 05:00
 • Dispensfiske kan förekomma från år till år.
 • Fiskekort berättigar till fiske med ett spö per fiskare, fört från hand.
 • Nattfiskeförbud: Premiär dag – 31 Mars kl. 22:00 – 05:00. 1 April – 30 September kl. 00:00 – 05:00. Övrig tid: kl. 22:00 – 05:00
 • Fiske från båt är förbjudet.
 • Obligatorisk registrering.
 • Sträckan mellan Spången och förbudsskylten är flugfiskesträcka.
 • Allt fiske med beten som löja, räka m.m samt mete är förbjuden på sträckan Spången – Saltängsbron.
 • För sträckan Spången t.o.m bryggan gäller rotationsfiske.
 • Catch & release gäller för abborre under perioden Fiskepremiär – 30 April.
 • Bottenmete endast tillåten mellan Hamnbron – Tullhusbron på Norra kajen.


Gemensamma regler

 • Under perioden 15 September-31 Oktober får MAX 2 st havsöring eller lax tas upp per fiskare, utöver max tillämpas ”catch and release”.
 • Max två Öring/Lax tas upp per fiskare och dag. Därefter tillämpas Catch & release under resten av dagen.
 • Minimimått: Lax/öring 50 cm, gädda 50 cm, gös 50 cm och sik 35 cm.
 • Maxmått: Gädda över 75 cm ska återsättas och Abborre över 38 cm ska återsättas.
 • Ryckfiske är förbjudet.
 • Blyförbud.
 • Felkrokad fisk ska återsättas omgående.
 • Huggkrok är förbjudet.
 • Krokgap max 11 mm.


Du som fiskar


Tag hänsyn till trafikanter på gång- och cykelvägar så att inte skador och störningar uppstår.
Tag ansvar över ditt handlande och håll rent och snyggt.
Tänk på dem som kommer efter dig.
Iakttag de fiskeetiska reglerna.

All försäljning av fisk är förbjudet enligt lag.

Angående fångstrapportering:

Inrapportering av fångster sker vid fiskestugan Refvensgrund Strömsparken där finns det våg, mätsticka och fångstrapports lappar. Vid saknad av fångstrapports lappar går det även att maila in rapporterna eller sms:a på 073-5530060 Mail: info@cityfiskeinorrkoping.com. Man kan även inrapportera fångst på Ifiske.

OBS!!!Alla fiskefångster på sträcka B skall villkorslöst rapporteras in omgående.
Utebliven inrapportering av fiskefångst leder till avstängning…

Här kan du köpa fiskekort:

Du kan köpa fiskekort i fiskestugan, Skeppa Marin och i ifiske.se