Cityfiske i Norrköping

Fiskecentret och CityFiske fungerar idag som ett nav för sportfisket i Norrköping (Strömmen). Här kan man få information om fisket, köpa fiskekort, dessutom registreras all fisk som fångas inom kortfiskesträckan här. Fiskecentret består av ett hus med angränsande toalett och bord för fiskrensning och är bemannat med fiskevärdar under den tid då fiske bedrivs. Fiskecentret fungerar som en central träffpunkt för sportfiskare kring Strömmen.

Här möts fiskeintresserade av olika åldrar och ursprung på lika villkor. Idag bedrivs en omfattande ungdomsverksamhet i anslutning till fiskecentret. Bland annat erbjuds alla skolor och förskolor gratis det så kallade ”Skolfisket”.

Skolfiskeverksamheten är en spännande upplevelse för barn och ungdomar. Temat är fiske, kamratskap, ekologi, biologi och miljökunskap. Dessutom rekryterar verksamheten barn och ungdomar till fiskeklubbarna som är verksamma i Norrköping.

b_2012_5